Navn

Navnet har forskjellige forklaringer, og det ene kan kanskje være like bra som det andre.

Karen Prestgard som bodde her og var med og drev vevskole, sa ganske enkelt at Kruke betyr; der det vokser godt korn, og korn i denne betydningen av ordet er bygg.

Ivar Kleiven, bygdehistorikeren fra Vågå, sier at det kommer av at elven i gamle dager gjorde en krok på seg da den forandret retning.

Kleiven har også en annen forklaring; Kruk er det nederste kornbandet på kornstauren, når man tørker korn ved å feste ett og ett kornband oppå hverandre på en staur.

Oluf Rygh, navnespesialisten mener at  Kruk er rommet du lager inne i neven når du legger fingrene over hullrommet.

Ivar Teigum, bygdebokforfatteren, ser på Krukes plassering i gardrekken midt i Heidal på en avgrenset terrasse på det jevnt skrånende terrenget. Former av substantivet  ”krok” finnes i flere germanske språk. Engelsk har ordet ”to crouch” en form av verbet i saksisk og sveitsisk betyr noe om lave plantevekster. Slik er det mulig å oppfatte navnet ”Kruke” som en dativform  ”a Kruke”  av et fellesgermansk grunnord. Kruke kunne også være terrassen der gardkjernen ligger eller ordet kunne vise til lavtvoksende planter som var vanlige i området i en tidlig fase med beiting. I det sentrale jordbruksområdet i Heidal er Kruke den eneste gården med usammensatt naturnavn. Da plasserer Ivar Teigum Kruke til å være fra eldre jernalder. Området som er kalt Kvebakken kan tyde på at dyr var innestengt i ”kve” natterstid for å beskytte mot rovdyr.

Det er fremdeles uløste gåter på noen av navnene på steder på garden. Hvorfor navnet Husdalen som er brukt på området øverst på jordet? Kan det være at noen har funnet rester av eldre bosetting? Det var også merkelig plasserte steiner nedenfor det som kalles Storåkeren som man ikke fant forklaring på. Slik kan man fremdeles  undres på hvordan det har vært før.